Elev

Ansættelsesvilkår

Lov om ansættelsesklausuler er trådt i kraft den 1. januar 2016. Loven erstatter reglerne om job- kunde- og konkurrenceklausuler.

Ansættelsesklausulloven gælder for alle lønmodtagere og ikke som tidligere kun funktionærer

Jobklausuler

Jobklausuler er ikke længere gældende pr. 1. januar 2016 med undtagelse for vikarvirksomheder og ved virksomhedsoverdragelse. Allerede indgåede aftaler kan fastholdes indtil den 1. januar 2021.

Kundeklausuler

Indgåede kundeklausuler kan efter d. 1. januar 2016 masimalt være 12. måneder og først gælde efter 6 måneders ansættelse. Arbejdsgiver skal udarbejde en skriftlig liste om hvilke kunder der er omfattet af klausulen. Derudover gælder det kun kunder som medarbejderen har haft kontakt med de sidste 12 måneder.

Kundeklausuler som er indgået før den. 1. januar 2016 er stadig gældende.

Konkurrenceklausuler

Indgåede konkurrenceklausuler kan efter d. 1. januar 2016 masimalt være 12 måneder og først gælde efter 6 måneders ansættelse. Medarbejderen skal have en helt særligt betroet stilling, for at en klausul er gyldig, dette skal være beskrevet i ansættelseskontrakten.

Konkurrenceklausuler som er indgået før den. 1. januar 2016 er stadig gældende.

Kompensation

  • Klausuler op til 6 måneder kompenseres med 40% af lønnen pr. måned efter fratrædelsestidspunktet.
  • Klausuler mellem 6 - 12 måneder kompenseres med 60% af lønnen pr. måned efter fratrædelsestidspunktet.

Hvis medarbejderen får andet passende arbejde.

  • Lønmodtager har ret til kompensation for de første 2 måneder som et engangsbeløb, uanset om lønmodtageren har fundet andet passende arbejde.
  • Selvom lønmodtager har fundet andet passende arbejde, har lønmodtageren stadig ret til kompensation efter 2 måneder, udover engangsbeløbet.
    • Klausuler op til 6 måneder, skal lønmodtager kompenseres efter 3. måned med 16% af lønnen.
    • Klausuler op til 12 måneder, skal lønmodtager kompenseres efter 3. måned med 24% af lønnen.

Kunde- og konkurrenceklausuler kan opsiges fra arbejdsgivers side med en måneds varsel.