Svar: Nej, begge begreber dækker over det samme og de samme 10 punkter skal være oplyst samt evt. andre væsentlige forhold.

Svar: Ja, en funktionær kan være timelønnet. Funktionærstatus har ikke noget med aflønningsform at gøre.

Svar: Nej, kun de virksomheder som har tiltrådt en overenskomst. Det er ikke et krav, at være omfattet en overenskomst.

Svar: Nej, 120 dages reglen står i Funktionærloven, derfor er det kun funktionærer der kan være omfattet.

Svar: Nej. En ansættelseskontrakt skal være forståelig for både arbejdsgiver og lønmodtager. Hvis lønmodtager ikke kan forstå kontrakten på f.eks. tysk, kan lønmodtager kræve kontrakten på dansk.

Svar: Ja, hvis det er relevant for ansættelsen, kan arbejdsgiver kræve at se en straffeattest. Hvis man skal ansættes som bogholder, kan det være relevant at vide, om man er straffet for økonomisk bedrageri.

Svar: Ja, dog må prøvetiden ikke være længere end 3 måneder.


Mere information

- Funktionærloven

- Ansættelsesbevisloven

- Virk.dk