Tillæg til ansættelseskontrakt

Tillæg til ansættelseskontrakt

Sker der ændringer til ansættelseskontrakten skal disse laves på skrift. Dette kunne f.eks. være en aftalt lønstigning, medarbejder telefon eller internet, eller 1 ekstra uges ferie. Dette skal tilføjes i ansættelseskontrakten eller laves som et tillæg.

Hvis ansættelsesforholdet er underlagt en overenskomst, skal dette nævnes i ansættelseskontrakten. Evt. ændringer i overenskomsten skal ikke laves som et tillæg, da man i kontrakten henviser til overenskomsten.

Ændringer på en ansættelseskontrakt skal laves på skrift og senest en måned efter, de er trådt i kraft.

Ingen ansættelseskontrakt

Undlader arbejdergiveren, at udlevere en ansættelseskontrakt, skal medarbejderen anmode om kontrakten bliver udarbejdet og udleveret. Sker dette ikke, kan arbejdsgiver risikere, at skulle betale en godtgørelse til medarbejderen.

Størrelsen på godtgørelse til medarbejderen, er fastlagt efter "Lov om ansættelsesbeviser". Godtgørelsen er skattefri for medarbejderen.

For mangelfuld ansættelseskontrakt, uden væsentligt betydning:
-Som udgangspunkt kr. 2.500, max. kr. 5.000

For mangelfuldt ansættelseskontrakt, med væsentligt betydning:
-Som udgangspunkt kr. 7.500, max. kr. 10.000
-I særlige grove tilfælde, kan godtgørelse udgøre op til 20 ugers løn.

Ansættelseskontrakten må ikke indeholde

Ansættelseskontrakten må ikke indeholde emner, som modstrider gældende lovgivning.

Dette kunne f.eks. være om fagforeninger, man kan ikke kræve en medarbejder er medlem af en bestemt fagforening. Hvis der aftalt noget, som er i strid med lovgivningen, er ansættelseskontrakten ugyldig.