Feriepenge - funktionær

I denne model kan man udregne feriepenge for funktionærer, der har ferie med løn. Modellen kan også bruges af lønmodtager, der vil se hvor mange feriepenge man har krav på. Når en funktionær fratræder en stilling, skal der beregnes feriepenge af bruttolønnen. Feriepengene skal indberettes til e-indkomst senest d. 10 i efterfølgende måned og indbetales til feriekonto senest d. 7 i anden måned efter fratrædelse.

Ved beregning af feriepenge, skal man huske at fratrække den løn funktionæren har fået under afholdt ferie. Dette er vigtigt, da man ikke optjener feriepenge under afholdelse af ferie. Derudover skal der heller ikke beregnes feriepenge af det årlige ferietillæg.

Vejledning

1) Bruttolønnen er lønnen før skat og før træk af pension. Beløbet skal ikke indeholde ferietillægget.

2) Antal måneders ansættelse i optjeningsåret.

3) Hvis der er afholdt ferie i perioden, skal antallet af afholdte feriedage tastes her.

4) Lønmodtagerens normale månedsløn.

5) Lønmodtagerens trækprocent som fremgår af skattekortet.


Vil du vide mere om løn og personaleadministration?

- med et Lønkursus er du på rette vej.

Læs mere