Hvordan beregnes feriepenge?

12,50% af den ferieberettiget løn. Feriepenge skal der betales skat og AM-bidrag.

Man finder den ferieberettigede løn på sin lønseddel.

Hvordan beregnes det gennemsnitlige antal timer i måneden?

37 timer om ugen x 52 uger = 1.924 timer om året.

1.924 timer / 12 måneder = 160,33 om måneden.

Hvordan beregnes min timeløn, når jeg får månedsløn?

Månedsløn / 160,33 = timeløn.

Eksempel: 25.000 / 160,33 = kr. 155,93

Hvordan beregnes ferietillæg?

Ferietillæg % x ferieberettiget løn

Eksempel: 1% x kr. 300.000 = kr. 3.000

Hvordan beregnes feriedage?

Ifølge ferieloven har man ret til minimum 5 ugers ferie eller 25 dages ferie.

For hver måneds ansættelse har man optjent 25 dage / 12 måneder = 2,08 dages ferie.

Hvordan beregnes skattekortet?

Månedsfradrag og trækprocent beregnes på baggrund af oplysninger om den forventede indkomst i forskudsopgørelsen.

Alle lønmodtager i Danmark kan selv ændre forskudsopgørelsen i skattemappen på skat.dk.

Hvordan beregnes månedsløn, når man går fra fuldtid til deltid?

Løn x antal timer om ugen = månedsløn
         37 timer

Eksempel: Peter arbejder fuldtid og tjener kr. 25.000 om måneden, han vil gerne ned på 25 timer om ugen, hans nye månedsløn bliver

25.000 x 25 = 16.891,90
         37

Hvordan beregnes ferieberettiget løn?

Den ferieberettigede løn er alle løndele som er ferieberettiget.

Dette er bruttoløn, værdi af fri bil, fri telefon, bonus, tillæg, overarbejde.

Der er enkelte løndele som ikke er ferieberettiget.

Får man ferie med løn, skal man huske at fratrække løn der er udbetalt under ferie, når der skal beregnes feriepenge.

Hvordan beregnes feriedage i timer?

Optjening af ferie i timer beregnes som følgende.

5 ugers ferie x 37 timer om ugen = 185 timer om året.


Vil du vide mere om løn og personaleadministration?

- med et Lønkursus er du på rette vej.

Læs mere