Barsel

Barselloven

Reglerne om barsel findes i barselloven. Disse regler er et sæt minimums regler, som gælder alle lønmodtagere med tilknytning til arbejdsmarkedet.

Barselloven sikrer lønmodtagere ret til barselsdagpenge og lovlig fravær fra arbejdspladsen. I følge barselloven har man ret til følgende fravær.

- En kvinde har ret til orlov 4 uger før forventet fødsel.
- En kvinde har derefter pligt til 2 ugers orlov efter fødsel.
- En kvinde har derefter ret til 12 ugers orlov.
- En mand har ret til 2 ugers fædreorlov efter fødsel. Disse uger kan efter aftale med arbejdsgiveren afholdes indenfor 14 uger efter fødsel.
- Derefter kan der fordeles 32 ugers orlov mellem mor og far.

I alt kan der afholdes 52 ugers orlov med minimum barselsdagpenge, hvor 2 uger er bestem til faderen og 18 uger er bestemt til moderen. Der er mulighed for udskydelse og forlængelse af orloven.

Under graviditet har en kvindelig lønmodtager ret til fravær fra arbejdet i forbindelse med forebyggende graviditetsundersøgelser.

Man kan ikke opsige en lønmodtager pga. graviditet eller afholdelse af barsel. Der må heller ikke ske væsentlige ændringer i et ansættelsesforhold under graviditet eller barselsorlov.

Lønmodtager

Lønnen under barsel afhænger af hvilket ansættelsesforhold der er aftalt. Dette vil fremgå af en ansættelseskontrakt, personalehåndbog eller en overenskomst.

Ingen aftale:

Hvis der ikke er aftalt noget om barsel, har man som lønmodtager kun ret til barselsdagpenge. Herudover skal man have haft en fast tilknytning til arbejdsmarkedet i mindst 13 uger og have haft minimum 120 timers beskæftigelse ved samme arbejdsgiver.

Funktionær:

Som funktionæransat har man som minimum krav på halv løn i 4 uger før fødsel og 14 uger efter fødsel. Efter disse perioder gælder hvad der er aftalt.

Overenskomst:

Tjek din egen overenskomst eller kontakt din fagforening.

Øvrig:

Der gælder samme regler ved fødsel af tvillinger. Barselsorlov er pr. graviditet, ikke pr. barn.

Arbejdsgiver

Viden om graviditet

Som arbejdsgiver skal man have oplyst senest 3 måneder før forventet fødsel om en kvindelig medarbejders graviditet. Derefter skal arbejdsgiver have oplyst, hvornår man forventer at gå på barselsorlov.

For en mandlig medarbejder er fristen senest 4 uger før forventet fødsel, samt hvornår man forventer at afholde 2 ugers fædreorlov.

Senest 8 uger efter fødsel, skal både mor og far fortælle hvordan man ønsker at fordele orloven, og hvornår man forventer at være tilbage på arbejdet.

Der kan altid aftales om genoptagelse af arbejdet på nedsat tid eller forlængelse af barselsperioden.

Løn under barsel

Nogle arbejdsgivere udbetaler fuld løn under hele barslen. Dette kan være aftalt individuelt eller aftalt i en overenskomst.

Hvis man som arbejdsgiver udbetaler fuld løn under barsel, er det arbejdsgiver der har ret til at få refunderet barselsdagpenge fra kommunen.

Udbetaler man som arbejdsgiver løn under barsel, skal der trækkes A-skat og AM-bidrag af lønnen. Derover skal der beregnes feriepenge af beløbet.

Øvrig

Sygdom i forbindelse med barsel, tæller med som almindelig sygdom og indgår ikke i beregningen af f.eks. 120 dags reglen for funktionærer.

Som arbejdsgiver kan man tilbyde sine ansatte løn under barsel i den periode hvor der gives refusion. En arbejdsgiver der indbetaler til barsel.dk, kan få refunderet kr. 170,29 i timen i 33 uger. Arbejdsgiveren har derfor en meget lille udgift i refusionsperioden og kan tilbyde sine ansatte bedre barselsvilkår.

Barsel.dk

Barsel.dk er en lovbestemt ordning på det private arbejdsmarked. Alle arbejdsgivere som ikke har en aftale med en godkendt barselsordning, skal indbetale til Barsel.dk.

Barsel.dk har til formål at mindske udgifterne til private virksomheder, når de har ansatte på barsel. Alle virksomheder der er omfattet af ordningen, skal indbetale til barsel.dk, også selvom nogle virksomheder ikke har ansatte der er eller kommer på barsel.

Betalingen til barsel.dk bliver beregnet på baggrund af antal ansatte. Beløbet bliver udregnet fra indbetalingerne til ATP. Pr. fuldtidsansat koster det kr. 750 om året i bidrag til Barsel.dk. Elever under 25 år er dækket gratis ind.

Alle ansatte på en virksomhed skal være dækket af en barselsordning, enten barsel.dk eller en anden godkendt ordning.

Refusion til arbejdsgiver

Arbejdsgiver kan få refunderet et beløb af den udbetalte løn under barsel. Beløbet afhænger af hvilket barselsfond arbejdsgiver er tilknyttet.

Refusion fra barsel.dk kan max. være kr. 170,29 i timen (inkl. feriepenge og dagpenge) og der refunderes op til 33 uger.

Beløbet bliver ikke udbetalt automatisk, arbejdsgiver skal selv ansøge om refusion. Ansøgningen skal ske på www.nemrefusion.dk, på hjemmesiden fremgår også vigtige tidsfrister.

Ved adoption gælder samme vilkår om refusion.

Barselsdagpenge

Har du som lønmodtager kun ret til barselsdagpenge, skal man henvende sig til kommunen. Det er kommunen der udbetaler barselsdagpenge.

Barselsdagpenge satsen er i 2017 kr. 4.245 pr. uge. Beløbet er skattepligtigt.

Modtager man fuld løn under barsel, er det arbejdsgiver der modtager barselsdagpenge.

Læs mere om barselsdagpenge på Borger.dk


Vil du vide mere om løn og personaleadministration?

- med et Lønkursus er du på rette vej.

Læs mere