Hvad betyder ATP?

Arbejdsmarkedet tillægspension blev oprettet i 1964, som et supplement til folkepensionen. Hvis en lønmodtager er over 16 år og arbejder mere end 9 timer ugentligt eller 39 timer om måneden skal man betale ATP. Der er ingen øvre aldersgrænse for hvornår man skal betale ATP, også selvom en lønmodtager modtager pension.

Både lønmodtager og arbejdsgiver skal betale til ATP. Lønmodtager skal betale en 1/3 og arbejdsgiver skal betale 2/3 af det samlede ATP-bidrag.

Det er arbejdsgivers pligt at tilbageholde lønmodtagerens egen andel til ATP, samt at foretage den samlede indbetaling. Afregning sker til ATP kvartalsvis.

For en fuldtidsansat med 37 timer om ugen, skal der månedsvis afregnes 284 kr. (2017 sats). Lønmodtagers andel er kr. 94,65 og arbejdsgiver er kr. 189,35. ATP-bidrag er afhængig af antallet af arbejdstimer. Satser og betalingsfrister findes på atp.dk. Lønmodtagers og arbejdsgivers bidrag skal begge fremgår af en lønseddel.

Lønmodtageren får ATP udbetalt når denne går på pension.

ATP er inddelt i 5 typer: A, B, C, D og E-bidrag

A-bidrag:

Almindeligt ATP-bidrag, der gælder for alle privat ansatte og de grupper af offentligt ansatte, som ikke i 1987 valgte at fastfryse ATP-bidraget til et B-bidrag.

B-bidrag:

Gælder for de grupper af offentligt ansatte, som i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 1987 valgte at fastfryse deres ATP-bidrag, og som ikke efter 1. januar 1996 har aftalt forhøjelse til et C-bidrag.

C-bidrag:

Gælder for de grupper af offentligt ansatte, der siden 1988 har betalt B-bidrag og som i deres overenskomst eller i bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår har vedtaget at forhøje dette bidrag. C-bidraget kan anvendes fra den 1. januar 1996, dog ikke før det tidspunkt, hvor parterne har bestemt, det skal gælde fra. Satserne er forhøjet pr. 1. januar 2006.

D-bidrag:

Gælder for de grupper af offentlige ansatte, der siden 1988 har betalt B-bidrag, og som i deres overenskomst har vedtaget at dette bidrag skal forhøjes. D-bidraget kan anvendes fra 1. januar 2006, dog ikke før parterne har bestemt, at det skal gælde fra. Bidraget er tænkt som en midlertidig overgang til C-bidraget.

E-bidrag:

Bidraget gælder for en del af de ansatte på det offentlige arbejdsmarked, der er på C-bidrag. Det vil fremgå af de enkelte overenskomster, om det er C- eller E-satsen, der skal anvendes.Opnå større viden om lønstyring refusioner eindkomst med et lønkursus

Læs mere