AUB

Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag er en lovbestemt ordning, alle virksomheder skal betale til. Formålet er, at gøre det mere attraktiv økonomisk at uddanne elever. AUB skal betales af alle virksomheder, private og offentlige. AUB refunderer en del af lønudgifterne til virksomheder, der har elever ansat.

Tilmelding og betaling

Man bliver automatisk tilmeldt ordningen som arbejdsgiver. Bidraget til AUB i 2017 udgør kr. 2.837 pr. fuldtidsansat om året, dog skal der ikke betales for elever. AUB bliver opkrævet som "samlet betaling" sammen med AES og FIB.

Refusion

Arbejdsgivere som har ansat elever, kan søge om refusion til en del af lønudgifterne. Satserne kan ses på virk.dk/aub. Der kan søges om:
- Lønrefusion under elevers skoleophold.
- Tilskud til eleven vedrørende transport til skolen.
- Præmie og bonus til arbejdsgiver.

Lønrefusion bliver udbetalt automatisk efter endt skoleophold til virksomhedens nem konto. Hvis eleven har over 20 km til skole (frem og tilbage samlet), kan man få refunderet 80% af den billigste offentlige transport. Man skal huske at ansøge på virk.dk/aub. Det afhænger af uddannelse og hvornår en uddannelsesaftale er indgået, hvor meget man kan få i præmie og bonus for en elev.

FIB

Alle arbejdsgivere skal betale til FIB. Finansieringsbidrag (FIB) er med til at dække omkostninger til ATP-bidraget for personer, der ikke er i arbejde. Det kunne f.eks. være personer der er arbejdsløse, på sygedagpenge eller på barselsdagpenge. Finansieringsbidraget dækker også omkostninger til LG (lønmodtagernes garantifond)

FIB bliver opkrævet som "samlet betaling" sammen med AUB, AES og AFU. Det koster i 2017 kr. 533 pr. fuldtidsansat om året. Beløbet bliver opkrævet på baggrund af indberettet ATP beløb. Det er kun private arbejdsgivere der skal betale til FIB, der gælder andre regler for offentlige virksomheder. Man bliver automatisk tilmeldt ordningen som arbejdsgiver.

AES

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring er en lovbestemt ordning som virksomheder skal betale til. AES udbetaler erstatning, hvis en medarbejder får en erhvervssygdom.

AES dækker erhvervssygdomme, ikke arbejdsulykker. Bidraget til AES betales af arbejdsgiver og er afhængig af hvor meget der betales i ATP og hvilken branchekode arbejdsgiver har.

AES bliver opkrævet som "samlet betaling" sammen med AUB, FIB og AFU. Alle medarbejder er dækket, undtagen selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefælle. Man bliver automatisk tilmeldt ordningen som arbejdsgiver.

På virk.dk/aes kan man se hvor meget det koster pr medlem indenfor sin branchekode. AES dækker f.eks. Høreskader, Hudlidelser og ryglidelser. Det er arbejdsskadestyrelsen der afgør om skaden er berettiget til erstatning.

AFU

Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede er en ordning, der sikrer, at udstationerede lønmodtagere får løn ved arbejde i Danmark.

Hvis en udstationeret lønmodtager mangler at få udbetalt løn af en udenlandsk arbejdsgiver, kan AFU dække lønnen, hvis en række betingelser er opfyldt.

- lønmodtagerens arbejde er dækket af en kollektiv overenskomst
- lønnen er fastlagt ved en fagretlig behandling i Arbejdsretten
- den udenlandske arbejdsgiver er registreret som virksomhed i et EU/EØS land
- lønmodtageren forgæves har forsøgt at få udbetalt lønnen fra den udenlandske arbejdsgiver efter den fagretlige behandling
- den manglende løn ikke er forældet, hvilket som udgangspunkt sker efter 5 år.

AFU bliver opkrævet som "samlet betaling" sammen med AUB, AES og FIB. Man bliver automatisk tilmeldt ordningen som arbejdsgiver. Alle offentlige og private danske virksomheder, skal betale til AFU. Dette gælder også for udenlandske arbejdsgivere, der udstationerer lønmodtagere til Danmark.

Læs mere om AFU.


Opnå større viden om lønstyring refusioner eindkomst med et lønkursus

Læs mere