Nemrefusion.dk

På nemrefusion.dk kan virksomheder, selvstændige og A-kasser anmelde og anmode om refusion af syge- og barseldagpenge, derudover kan virksomheder indberette sygefraværssamtaler.

NemRefusion er gratis at benytte og kræver kun digital signatur eller Nem-ID. Formålet med Nemrefusion er at lette kommunikationen mellem virksomheder, A-kasser og kommunerne.

På nemrefusion kan virksomheder:
- se frister og satser.
- modtage mail om frister for ansøgning.
- få adgang til status på kommunens sagsbehandling og specifikationer af udbetalinger.

Indberetning af syge- og barselsdagpenge er via NemRefusion obligatorisk fra d. 1. september 2011. Fra denne dato vil papirblanketter blive afvist.

Sygedagpenge

Udbetaling af sygedagpenge. Arbejdsgiver skal betale de først 30 kalenderdage når en medarbejder er syg. Først efter 30 dage kan betalingen af sygedagpenge overgå til kommunen. Dette er "arbejdsgiverperioden" og der kan arbejdsgiver ikke få refunderet sygedagpenge.

Mindre arbejdsgivere kan forsikre sig, så de får ret til refusion fra kommunen fra deres ansattes anden sygedag.

Arbejdsgiver kan få kr. 4.245 refunderet om ugen pr. medarbejder eller kr. 114,73 i timen, hvilket svarer til sygdagpengesatsen i 2017.

Det er vigtig at overholde de ansøgningsfrister der er fra kommunen. Ansøgningen skal sendes digitalt fra nemrefusion.dk.

Barselsdagpenge

Arbejdsgiver kan få refunderet et beløb af den udbetalte løn under barsel. Beløbet afhænger af hvilket barselsfond arbejdsgiver er tilknyttet.

Refusion fra barsel.dk kan i 2017 max. være kr. 170,29 i timen (inkl. feriepenge og dagpenge) og der refunderes op til 33 uger.

Beløbet bliver ikke udbetalt automatisk, arbejdsgiver skal selv ansøge om refusion. Ansøgningen skal på nemrefusion.dk, på hjemmesiden fremgår også vigtige tidsfrister.

Ved adoption gælder samme vilkår om refusion.


Opnå større viden om lønstyring refusioner eindkomst med et lønkursus

Læs mere