eindkomst

Hvad er e-indkomst?

E-indkomst blev indført i 2007 og er et samlet register, hvor alle indkomstoplysninger indberettes til. Dette omfatter også SU, pension, dagpenge og kontanthjælp. Både lønmodtager og arbejdsgiver kan afstemme alle lønoplysninger til e-indkomst.

Alle arbejdsgivere i Danmark skal indberette lønnen for deres ansatte til e-indkomst. Dette giver det offentlige en bedre kontrol med udbetaling af sociale ydelser samt, at den enkelte lønmodtager har bedre mulighed for at kontrollere, at lønnen bliver angivet korrekt.

Lønmodtager

Med e-indkomst kan alle lønmodtagere kontrollere, at deres indkomst bliver indberettet korrekt. Oplysningerne skal stemme overens med de udleverede lønsedler. I e-indkomst kan man både se de samlede oplysninger for et helt år, eller specificeret ud på månedsbasis.

Er oplysningerne ikke korrekte eller mangler der indberetninger, skal man kontakte sin arbejdsgiver for at få det rettet. Er oplysningerne forkerte, bliver årsopgørelsen også forkert.

For at se sine indkomstoplysninger som lønmodtager, skal man først logge ind på sin skattemappe. Dette gøres ved at gå ind på www.skat.dk, log på "tast selv privat". Der kan logges på med en tast selv kode, digital signatur eller Nem ID.

I skattemappen, i den højre kolonne, skal man vælge "Søg i indkomstoplysninger". Udover at se, hvor meget din arbejdsgiver har indberettet i løn, kan du se hvilke arbejdsgivere der bruger dit skattekort.

Skattemappen giver også adgang til at ændre sin forskudsopgørelse, indberette selvangivelsen eller se årsopgørelsen.

Arbejdsgiver

Arbejdsgivere kan indberette på flere måder til e-indkomst. Hvis arbejdsgiver selv udarbejder lønsedler, kan der indberettes direkte til e-indkomst eller via fil upload. Mange virksomheder benytter et lønsystem, der foretager indberetningen automatisk. Alternativt kan der benyttes en revisorordning, hvor en revisor, bogholder eller lønservicebureau indberetter. Med e-indkomst kan arbejdsgiver løbende afstemme alle indberettede oplysninger, for hver enkelt medarbejder.

Tilmelding e-indkomst

For at kunne indberette til e-indkomst skal arbejdsgiver være tilmeldt lønindberetning. Denne tilmelding foretages på www.virk.dk. Der findes to muligheder for tilmelding, månedlig angivelse og sporadisk angivelse.

Månedlig angivelse:

Ved denne tilmelding skal arbejdsgiver angive oplysninger til e-indkomst hver måned, også selvom der ikke skal udbetales løn. Er der ingen lønudbetaling skal der laves en nulindberetning, ellers koster det et gebyr på kr. 800. De fleste lønsystemer kan selv nul-indberette, hvis der ikke er nogen lønudbetaling.

Sporadisk angivelse:

Er man som arbejdsgiver tilmeldt sporadisk angivelse, skal der kun indberettes, når der bliver udbetalt løn. Dvs. en virksomhed ikke skal lave en nulangivelse i de måneder, hvor der ingen løn bliver udbetalt. Dette kan være en fordel, hvis arbejdsgiver ikke ved i hvilke perioder der skal udbetales løn.

Afregning af A-skat og AM-bidrag

Som arbejdsgiver skal man i henhold til kildeskatteloven tilbageholde A-skat og AM-bidrag for sine ansatte. Det afhænger af den samlede lønsum, altså hvor stor de samlede lønudgifter er, hvornår skatten skal betales. Er den samlede A-skat og AM-bidrag over 1 million skal der afregnes den sidste bankdag i måneden. Er den samlede A-skat og AM-bidrag under en million, skal der afregnes d. 10 i efterfølgende måned, f.eks. lønangivelse for marts måned, skal A-skat og AM-bidrag afregnes d. 10. april.

Øvrige indberetninger

Udover løn, A-skat og AM-bidrag skal der også indberettes ATP, løntimer og feriepenge til e-indkomst. Indberetning af arbejdstimer/løntimer bruges af det offentlige og A-kasserne til at udregne dagpenge, efterløn mm.


Opnå større viden om lønstyring refusioner eindkomst med et lønkursus

Læs mere