Lønsystemer

Letløn

Letløn er et ikke et decideret lønprogram, men Letløn kan beregne og indberette løn for en virksomhed.

Letløn er udviklet af SKAT og systemet kan bruges som beregningsordning. En arbejdsgiver kan ikke kun benytte Letløn, da systemet ikke kan udarbejde en lønseddel. Man er nødsaget til, at lave en manuel lønseddel sammen med beregningen.

Letløn kan automatisk overføre A-skat og AM-bidrag, ATP, Pension og Feriepenge.

Letløn kan ikke overføre nettolønnen til lønmodtagerens bankkonto, dette skal gøres manuelt. ATP-FIB, AUB, AES og barsel kan ikke afregnes med Letløn.

Letløn har telefonisk support.

Brugervenlighed

Letløn er overskueligt for den let øvede lønmedarbejder. Oprettelse af nye ansatte og indberetningen af lønnen kan gøres hurtigt efter lidt rutine.

Letløns beregningsordning henvender sig til mindre virksomheder. Har man mere end 10 ansatte, kan indtastningen blive omfattende.

Menuen i Letløn er overskuelig og der findes gode afstemningsmuligheder. Man kan logge på Letløn, blot med CVR nummer og en tast selv kode. Med Letløn indberetter man online, man er ikke bundet til en bestemt computer og der kræves ikke nogen installationer.

Pris

Letløn er gratis.

Andet

Der afholdes ikke kurser i Letløn, dog findes der fornuftige vejledninger på skat.dk. Hvis man ringer til Letløns support, kan der i perioder være lange ventetider - Hav tålmodighed, men support er gratis.

Samlet bedømmelse

Letløn er ikke et egentligt lønprogram, kun en hjælp til at udregne en korrekt løn til medarbejderne. Mindre virksomheder med op til 10 ansatte, kan sagtens benytte Letløn. Systemet er gratis og kan afregne A-skat og AM-bidrag via en PBS aftale.

Husk at Letløn udarbejder ikke lønsedler! eller overfører nettolønnen til den ansatte. Dette skal gøres manuelt.

picture picture picture picture picture picture

Samlet vurdering 3/6

Din erfaring? - kommentarer?

Hvad er din erfaring? Skriv gerne til os her.


Vil du vide mere om løn personale administration?

- med et lønkursus er du på rette vej...

Læs mere