Opsigelse arbejdsgiver

Opsigelse

Hvis arbejdsgiver opsiger en medarbejder, er der en række ting man skal være opmærksom på. En arbejdsgiver skal have en saglig begrundelse for at opsige en medarbejder, som enten kan være i virksomhedens forhold eller i medarbejderens forhold.

Virksomhedens forhold kunne være:
- Der er mangel på arbejdsopgaver
- En dårlig økonomi
- Omstruktureringer

Medarbejderens forhold kunne være:
- Samarbejdsvaskenligheder
- Funktionær, over 120 sygedage
- Der er givet en række advarsler forinden.

Arbejdsgiver må ikke opsige medarbejder på baggrund af køn, race, alder, religion eller graviditet.

Opsigelsesvarsel

Opsigelsesvarslet fra arbejdsgivers side er normalt længere, end hvis medarbejderen selv sagde op. Har en arbejdsplads tiltrådt en overenskomst, er det de opsigelsesvarsler der skal overholdes. Arbejder man uden en overenskomst, er det de opsigelsesvarsler man har aftalt der er gældende. Dette vil fremgå af ansættelseskontrakten.

Opsigelse af en funktionær

En funktionær kan som udgangspunkt opsige sin stilling med en måneds varsel. Der kan dog være aftalt et længere opsigelsesvarsel. Arbejdsgiver kan opsige en funktionær med følgende opsigelsesvarsel jf. funktionærloven.

Ved 6 måneders ansættelse = 1 måned
Mellem 6 måneder og 3 år ansættelse = 3 måneder
Mellem 3 år og 6 år ansættelse = 4 måneder
Mellem 6 år og 9 år ansættelse = 5 måneder
Over 9 år ansættelse = 6 måneder

Husk at ansættelsesperioden er indeholdt i opsigelsesperioden. Hvis en funktionær bliver opsagt efter 2 år og 10 måneders ansættelse, har funktionæren 4 måneders opsigelse, fordi man også er ansat i opsigelsesperioden. Derfor kommer funktionæren over 3 års ansættelse.

4 vigtige punkter om funktionærer

1) En funktionær kan kun opsiges i udgangen af en måned.

2) En funktionær skal opsiges skriftlig.

3) En funktionær har krav på en begrundelse af opsigelsen fra arbejdsgiver.

4) En Funktionær har ikke krav på en anbefaling eller udtagelse fra arbejdsgiver, dog en bekræftelse på ansættelsesforholdet.

Skriftlig opsigelse

En opsigelse behøver ikke være skriftlig, men dette kan klart anbefales. Derudover er det en god ide, at medarbejderen kvitterer for modtagelsen af opsigelsen. Opsigelse af funktionæransatte skal dog ske skriftligt. Opsigelse fra medarbejderens side bør også ske skriftlig.

Følgende bør en opsigelse indeholde:
- Navn på medarbejderen
- Navn på arbejdsgiver
- Opsigelsesvarsel og dato for sidste arbejdsdag
- Om medarbejderen arbejder i opsigelsesperioden
- Om der er rest ferie og flex timer og hvad der skal ske med disse
- "Grunden til opsigelsen" Arbejdsgiver behøver ikke oplyse grunden til opsigelsen, dog skal det oplyses hvis medarbejderen spørger og hvis denne er funktionær.
- Oplysning om evt. kunde- og/eller konkurrenceklausul
- Aflevering af arbejdsgivers ejendele, telefon, nøgler mv.

Øvrig om opsigelse

Ved opsigelse af medarbejdere, skal arbejdsgiver i visse tilfælde udbetale G-dage (ledighedsdage).

Hvis arbejdsgiver opsiger en funktionær, som har været ansat i samme virksomhed i minimum 12 år, har funktionæren krav på en fratrædelsesgodtgørelse.


Opnå større viden om lønstyring refusioner eindkomst med et lønkursus

Læs mere