Bortvisning af medarbejder

Hvornår kan arbejdsgiver bortvise?

Arbejdsgiver kan i nogle tilfælde bortvise en medarbejder. En bortvisning betyder, at man opsiger vedkommende øjeblikkeligt og uden opsigelsesvarsel. Lønudbetaling og andre personalegoder stopper samme tid.

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt før en arbejdsgiver kan bortvise en medarbejder.

- En medarbejder skal have væsentlig misligholdt sit arbejde.
- Arbejdsgiver har bevis byrden.

En væsentlig misligholdelse skal være en meget grov forseelse, f.eks. tyveri fra arbejdspladsen eller voldelig og truende adfærd. Derudover skal medarbejderen også selv være klar over, at handlingen var forkert. I nogle tilfælde kan det være nødvendig at undersøge sagen først, inden man bortviser en medarbejder. Her har arbejdsgiver muligheden at suspendere medarbejderen.

Det er arbejdsgivers ansvar at bevise, at medarbejderen har groft misligholdt sit arbejde. Hvis medarbejderen "bare" kommer for sent på arbejde eller har lavet gentagende mange fejl, kan dette ikke betegnes som væsentlig misligholdelse. Dette kan højest udløse en advarsel fra arbejdsgiveren. Gentagende advarsler om misligholdelser, kan også føre til en bortvisning.

Skriftlig bortvisning

En bortvisning bør være skriftlig, da man skal kunne dokumentere at medarbejder har modtaget bortvisningen. Der findes ikke egentlige formkrav til en bortvisning, men den bør indeholde:

- Navn
- Dato for bortvisning
- Begrundelse for bortvisning
- Oplysning om evt. kunde- og/eller konkurrenceklausul
- Aflevering af arbejdsgivers ejendele, telefon, nøgler.

Medarbejderen har ret til feriepenge indtil bortvisningen og disse skal afregnes til en feriekonto. Ved en bortvisning, frafalder retten til fratrædelsesgodtgørelse.

Ikke to arbejdspladser eller situationer er ens, derfor er det klogt at benytte professionel hjælp inden man bortviser en medarbejder.


Opnå større viden om lønstyring refusioner eindkomst med et lønkursus

Læs mere