Fritstilling

Hvad omfatter en fritstilling?

Hvis en arbejdsgiver opsiger en medarbejder, er det op til arbejdsgiver at bestemme om medarbejderen skal foresætte med at arbejde i opsigelsesperioden, eller vedkommende skal fritstilles eller suspenderes.

Hvis en arbejdsgiver fritstiller en medarbejder, betyder det, at medarbejderen er opsagt og ikke behøver at møde på arbejde i hele opsigelsesperioden. Medarbejderen skal have fuld løn, pension og feriepenge i perioden.

Medarbejderen skal ikke stå til rådighed i opsigelsesperioden. Medarbejderen må gerne tage andet arbejde i fritstillingsperioden, så længe det ikke er en konkurrerede virksomhed.

Der kan være mulighed for at modregne i lønnen ved fritstilling. Hvis en medarbejder har 3 måneders opsigelsesvarsel og har en løn på kr. 20.000 om måneden, skal der udbetales kr. 20.000 i 3 måneder. Hvis medarbejderen får nyt arbejde efter 2 måneder og derefter en ny løn på kr. 18.000 om måneden, skal arbejdsgiver kun betale differencen i den sidste måned, altså kr. 2.000.

Ved fritstilling af en funktionær skal man være opmærksom på, at man først må modregne i lønnen efter 3 måneder. Dvs. at funktionæren skal have et opsigelsesvarsel, der en længere end 3 måneder, før der må ske modregning.

Suspenderet

Hvis en arbejdsgiver suspendere en medarbejder, betyder det, at medarbejderen er opsagt og ikke behøver at møde på arbejde i hele opsigelsesperioden.

Ved suspension kan arbejdsgiver kræve, at medarbejder skal komme på arbejde hvis det bliver nødvendigt. Medarbejderen skal have fuld løn, pension og feriepenge i hele perioden.

Ikke to arbejdspladser eller situationer er ens, derfor er det klogt at benytte professionel hjælp inden man fritstiller en medarbejder.


Opnå større viden om lønstyring refusioner eindkomst med et lønkursus

Læs mere