Hvad er en APV?

APV

Efter man har ansat den første medarbejder, skal der udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV). En arbejdspladsvurdering skal klarlægge om arbejdspladsen har et godt arbejdsmiljø.

En APV har til formål at finde ud af:
- Om der er problemer med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø
- Hvor problemerne eventuelt er
- Hvordan man løser problemerne
- Hvem har ansvaret for at problemerne bliver løst
- Hvornår og hvordan man skal følge op

Som arbejdsgiver har man ansvaret for at APV´en bliver lavet og det skal ske i samarbejde med alle medarbejdere.

Krav til APV

1) APV´en skal være skriftlig, dog er der ingen præcise formkrav
2) Den skal være frit tilgængelig for alle, ledelse, medarbejder og Arbejdstilsynet
3) Ledelse og ansatte skal samarbejde om APV´en

En APV skal ikke indsendes eller godkendes af nogen myndighed, men Arbejdstilsynet udfører kontrol. Ved kontrolbesøg skal den ligge tilgængelig.

En APV skal dække alle områder af arbejdspladsen, også steder som ikke benyttes hver dag, f.eks. kontor, lager, maskiner, rengøringsrum mv. En APV skal minimum revideres hvert 3. år eller hvis arbejdsprocesser/metoder ændrer sig.

Fordele ved en APV

- Skaber et bedre arbejdsmiljø
- Kan være med til at formindske sygefraværet
- Større arbejdsglæde og mere motiverede medarbejdere

Lønguiden anbefaler man går ind på arbejdstilsynets hjemmeside og får inspiration til udarbejdelse af APV´en. Arbejdstilsynet har lavet tjeklister som henvender sig til mange forskellige brancher.

Eksempel på forløbet af en APV

1) En virksomhed der udelukkende beskæftiger sig med kontorarbejde laver en APV.

2) Arbejdsgiver udsender et spørgeskema til alle medarbejder.

3) Medarbejderne udfylder spørgeskemaet og det viser sig at flere medarbejdere har problemer med støj på arbejdspladsen. Desuden er der enkelte der ofte har ondt i nakken efter endt arbejdsdag.

4) Arbejdsgiver og medarbejderne udarbejder i fællesskab en plan, for hvordan man får løst problemerne.

5) Der bliver udvalgt en ansvarlig medarbejder, der får afsat tid til opgaven og der ligges en plan for hvornår der skal laves opfølgning.

6) Virksomheden vælger at hyre en ergoterapeut, som viser alle medarbejdere korrekt arbejdsstilling. Herudover vælger virksomheden at opsætte støjvægge, for at formindske støjen på arbejdspladsen.

APV´en er her med til at klarlægge nogle problemer og hvordan man løser dem. Dette vil resultere i større arbejdsgælde hos medarbejderne og mindre sygefravær.


Vil du vide mere om løn personale administration?

- med et lønkursus er du på rette vej...

Læs mere