Udenlandsk-arbejdskraft

Generel

Flere og flere virksomheder i Danmark ansætter udenlandsk arbejdskraft. Som arbejdsgiver er der en række områder, man bør være særlig opmærksom på.

Der er forskellige regler, alt afhængig af, hvorfra arbejdskraften kommer. Ved ansættelse af udenlandsk arbejdskraft, kan der opdeles efter følgende nationaliteter.

Nordiske statsborgere
- Finland, Island, Norge og Sverige

EU og EØS-borgere
- Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Statsborgere fra 3. lande
- Alle andre lande

Registrering

Udenlandske medarbejdere skal lade sig registre hos den kommune, hvor man ønske at arbejde. Derefter kan medarbejderen få udsted et CPR-nummer samt et skattekort.

Afhængigt af hvilket land medarbejderen kommer fra, skal der muligvis ansøges om arbejds- og opholdstilladelse.

Ansættelseskontrakt

De almindelige regler om ansættelseskontrakter er gældende for udenlandske medarbejdere. Alle lønmodtagere med en gennemsnitlig arbejdsuge over 8 timer, samt ansættelse over 1 måned skal have en ansættelseskontrakt. Læs mere om ansættelseskontrakter.

CPR-nummer

Alle udenlandske medarbejdere skal have et dansk CPR-nummer for at arbejde i Danmark. CPR-nummeret skal bruges til udbetaling af løn. For udenlandske arbejdere kaldes CPR-nummeret også et kildeskattenummer.

CPR-nummeret udstedes af medarbejderens bopælskommune. Hvis medarbejderen ikke har en adresse i Danmark, skal der rettes henvendelse til arbejdsgivers bopælskommune.

Lønforhold

Udenlandske medarbejdere har samme rettigheder som danske statsborgere, med hensyn til ferie, pension, tillæg mv.

Bankkonto

Alle udenlandske medarbejdere skal som hovedregel have en dansk bankkonto.

Skattekort

Arbejdsgiver skal benytte medarbejderens skattekort. Skattekortet bliver udarbejdet på baggrund af forskudsopgørelsen.

Har medarbejderen ikke noget skattekort, skal der tilbageholdes 8% AM-bidrag og 55% A-skat. Hvis arbejdsgiver ikke tilbageholder skat for medarbejderen, kan arbejdsgiver blive pålagt at betale medarbejderens skat.

Lønudbetaling

Udenlandske medarbejdere har krav på en lønseddel. Arbejdsgiver har pligt til at indberette lønoplysninger til eindkomst, på det tildelte CPR-nummer. Arbejdsgiver skal tilbageholde AM-bidrag og A-skat.

Fagforening og A-kasse

Ligesom danske medarbejdere er det op til den enkelte udenlandske medarbejder, om man vil være medlem af en dansk fagforening og A-kasse. Udenlandske medarbejdere kan også være medlem af fagforening i deres oprindelige hjemland.

Bøder

Hvis en arbejdsgiver benytter udenlandsk arbejdskraft, der ikke har arbejds- og opholdstilladelse i Danmark. Kan arbejdsgiveren straffes med bøde op til kr. 10.000 pr. ansat pr. måned. Under skærpende omstændigheder kan bøden være op kr. 20.000.

Social sikring

Udenlandske medarbejdere skal som hovedregel sygesikres i Danmark og skal derfor have et sundhedskort og et CPR-nummer. Sundhedskortet kan bestilles hos den kommunale borgerservice.

RUT (Registret for Udenlandske Tjenesteydere)

Hvis en udenlandsk virksomhed vil udføre arbejde i Danmark, skal den registreres i RUT. Dette gælder også for udenlandske selvstændige uden ansatte. Det er kun udenlandske virksomheder, der skal registreres i RUT, ikke den enkelte medarbejder.


Vil du vide mere om løn personale administration?

- med et lønkursus er du på rette vej...

Læs mere