Spørgsmål om ansættelse

Svar: Nej, begge begreber dækker over det samme og de samme 10 punkter skal være oplyst samt evt. andre væsentlige forhold.

Svar: Ja, en funktionær kan være timelønnet. Funktionærstatus har ikke noget med aflønningsform at gøre.

Svar: Nej, kun de virksomheder som har tiltrådt en overenskomst. Det er ikke et krav, at være omfattet en overenskomst.

Svar: Nej, 120 dages reglen står i Funktionærloven, derfor er det kun funktionærer der kan være omfattet.

Svar: Nej. En ansættelseskontrakt skal være forståelig for både arbejdsgiver og lønmodtager. Hvis lønmodtager ikke kan forstå kontrakten på f.eks. tysk, kan lønmodtager kræve kontrakten på dansk.

Svar: Ja, hvis det er relevant for ansættelsen, kan arbejdsgiver kræve at se en straffeattest. Hvis man skal ansættes som bogholder, kan det være relevant at vide, om man er straffet for økonomisk bedrageri.

Svar: Ja, dog må prøvetiden ikke være længere end 3 måneder.


Spørgsmål til lønseddel

Svar: Ja, Der er ingen regler for hvordan en lønseddel skal se ud og i hvilket layout lønsedlen skal præsenteres. Lønsedlen skal dog være læselig, så har man en pæn håndskrift, kan lønsedlen være håndskreven.

Svar: Ja, arbejdsgiver kan godt bestemme at lønsedlen skal fremsendes elektronisk. Arbejdsgiver skal dog stille en printer til rådighed for medarbejderen, hvis lønseddel ønskes på papir.

Svar: Nej, man har kun ret til løn for overarbejde, hvis det er aftalt i ansættelseskontrakten eller ved en overenskomst.

Svar: Ja, en del lønsystemer kan forhøje trækprocenten, så man frivilligt indbetaler for meget i skat. Dette medvirker man får overskydende skat.

Hvis ikke arbejdsgiver kan forhøje trækprocenten kan man ændre på sin forskudsopgørelse. Man kan ændre på sine fradrag f.eks. renteudgifter, fagligt kontingent, befordringsfradrag mv. Nedsætter man fradragene lavere end, hvad man forventer de bliver, vil man opnå samme effekt.


Spørgsmål om ferie, barsel og sygdom

Svar: Ja, man kan sagtens have mere end 5 ugers ferie. Ferieloven sikre alle minimum 5 ugers ferie. Mange overenskomster har aftalt den 6. ferieuge eller 5 feriefridage. Disse er dog aftalt ved forhandling.

Svar: Ja, alle virksomheder skal betale til en barselsfond. Beløbet afhænger af det samlede antal ansatte og ikke antallet af kvindelige eller mandlige ansatte.

Svar: Feriefridage er ikke noget alle har krav på. Feriefridage har du krav på, hvis du er ansat hos en arbejdsgiver, der er dækket af en overenskomst eller det er aftalt i ansættelseskontrakten.


Spørgsmål om indberetninger

Svar: Ja, man skal betale ATP til sig selv i et ApS eller A/S, også selvom man ejer sit eget selskab.

Svar: Glemmer man at indberette løn, kan det koste et gebyr på kr. 800 for ikke at indberette. Derudover kan SKAT give en bøde afhængig af indberetningens størrelse.

Svar: Præmie og refusion for elever kan søges på virk.dk/aub.

Svar: Hvis man ikke har udarbejdet en kørebog, kan SKAT anses kørselsgodtgørelse som skattepligtig. Dvs. at der skal betales A-skat og AM-bidrag af hele beløbet.

Svar: Der er ikke lovmæssigt bestemt en fast arbejdstid i Danmark. For virksomheder der har indgået en overenskomst, er den normale arbejdstid 37 timer om ugen. Dette følges også af mange af de virksomheder, som ikke har en overenskomst.


Spørgsmål om løn og skat

Svar: På nemkonto.dk, man skal bruge Nem Id eller Digital Signatur for at logge på.

Svar: På skat.dk

Svar: Årsopgørelsen plejer at være klar omkring februar/marts måned.


Spørgsmål om personale

Svar: Nej, det er ikke noget krav at have en personalehåndbog. Dette kan dog være et meget nyttigt værktøj for arbejdsgiver og lønmodtager.

Svar: På offentlige arbejdspladser skal der afholdes MUS, da det står i overenskomsten. Private virksomheder der ikke er omfattet en overenskomst, behøver ikke afholde MUS.

Svar: Nej, selvstændige erhvervsdrivende uden ansatte, er ikke omfattet af kravet om APV.

Svar: Nej, der kan dog være enkelte undtagelser i nogle brancher.

Svar: I henhold til lov om arbejdstid må man maksimalt arbejde 48 timer om ugen, dette skal beregnes over et gennemsnit på 4 måneder. Dvs. man gerne må arbejde mere end 48 timer i nogle uger, hvis man tilsvarende har færre timer i andre uger.


Har du styr på lønnen?

Start med et lønkursus og opnå større viden om løn og personale.


Vil du vide mere om løn personale administration?

- med et lønkursus er du på rette vej...

Læs mere