Aftale om løn


Bruttolønsaftale

Skabelon - bruttolønsaftale

Løn kan aftales på mange måder. I nogle tilfælde kan det være en fordel for lønmodtager at modtage personalegoder istedet for lønkroner.

Her kan du læse mere om bruttoløn.

Skabelonen kan bruges som inspiration.

Download Eksempel
  • Emne

    • Løn
    • Personale