Regler på arbejdspladsen


Personalehåndbog eksempel

Skabelon - Personalehåndbog

En personalehåndbog kan beskrive virksomhedens værdier og leveregler. Derudover kan der stå de grundlæggende vilkår for alle medarbejdere.

Her kan du læse mere om personalehåndbog

Skabelonen er ikke udtømmende, men kan benyttes som inspiration til din virksomhed.

Download Eksempel
  • Emne

    • Personale
    • Ansættelse