Udvikling af personale


Uddannelsesplan eksempel

Skabelon - uddannelsesplan

Virksomheder der har ansat elever, kan med en uddannelsesplan, bedre sikre sig, at eleven opnår de uddannelsesmål virksomheden ønsker.

Her kan du læse mere om elever

Skabelonen kan bruges som inspiration.

Download Eksempel
  • Emne

    • Personale