Fiktiv forskudsopgørelse

Forskudsopgørelsen bliver dannet i november måned og viser hvad du kan forvente at betale i skat i næste indkomstår. På forskudsopgørelsen kan du se dit skattekort med fradrag og trækprocent. Det er vigtigt at du tjekker tallene på forskudsopgørelsen, så du ikke betaler for lidt eller for meget skat.

Rettelser til forskudsopgørelsen

Husk at rette forskudsopgørelsen når:

  • Din indkomst stiger eller falder. F.eks. at gå fra SU til fuld løn eller fra fuldtid til deltid
  • Får nyt job og dermed en højere eller lavere løn
  • Går på pension eller efterløn
  • Køber eller sælger bolig. Der kan være ændringer i ejendomsværdiskat
  • Optager eller ændrer lån og dermed større eller mindre renteudgifter
  • Starter egen virksomhed. Indkomstforhold kan ændre sig
  • Ved skilsmisse
  • Ændring af kørselsfradrag. Læs mere om kørsel

Du kan ændre forskudsopgørelsen løbende og flere gange om året.

Undgå restskat

Hvis du gerne vil sætte din trækprocent op og betale mere i skat, kan du bede arbejdsgiver om at forhøje trækprocenten eller ændre i forskudsopgørelsen. Du kan ændre forskudsopgørelsen ved at nedsætte nogle af dine fradrag, f.eks. renteudgifter eller kørselsfradrag. Dermed minimerer du muligheden for at skulle betale restskat.

Når året er omme, modtager du en årsopgørelse. Den viser de endelige beløb for hele året. Læs mere om årsopgørelse.

Skattekort

Skattekortet kan være et hovedkort, bikort eller frikort. Skattekortet bliver brugt af blandt andet din arbejdsgiver, SU Styrelsen eller pensionsselskaber.

Når man ændrer forskudsopgørelsen, ændrer man også skattekortet. Ændringer på skattekortet bliver automatisk sendt til din arbejdsgiver. Det er lønmodtagerens eget ansvar at fortælle arbejdsgiver, hvilket skattekort der skal benyttes. På skat.dk kan du se hvem der benytter dit skattekort.

Husk at hovedkortet kun skal benyttes et sted, hvorimod bikortet kan benyttes af flere arbejdsgivere. Hovedkortet skal bruges ved den største indtægt. Læs mere om skattekort.


Opnå større viden om lønstyring refusioner eindkomst med et lønkursus

Læs mere