Nemkonto

Hvad er en Nemkonto?

En Nemkonto er en almindelig bankkonto som både borgere og virksomheder skal have. En Nemkonto er tilknyttet et CPR-nr. eller et CVR-nr. En Nemkonto bruges af det offentlige til udbetalinger af blandt andet:

  • Overskyende skat
  • Pension
  • Sociale ydelser

Både borgere og virksomheder kan selv vælge hvilken bankkonto, der skal fungere som Nemkonto. Hvis man er i tvivl om hvilken bankkonto der er registret som Nemkonto, kan både virksomheder og borgere få det oplyst på nemkonto.dk. Det kræver kun digital signatur eller nem id.

Borger

En Nemkonto er koblet sammen med dit CPR-nr. På den måde sikre det offentlige, at et bestemt CPR-nr. får den korrekte udbetaling.

Der kan kun indsættes beløb på en Nemkonto, hverken det offentlige eller arbejdsgiver kan se bevægelser eller hæve penge på en Nemkonto.

På nemkonto.dk kan du oprette og ændre din Nemkonto. Alternativt kan du kontakte din bank for oprettelse eller ændring af Nemkonto. De fleste banker kan også ændre en Nemkonto via webbank.

Virksomheder

Alle virksomheder skal have en Nemkonto. Kontoen er tilkoblet virksomhedens CVR-nr. Det offentlige bruger en Nemkonto til blandt andet udbetaling af:

  • Overskyende moms
  • Refusion af dagpenge
  • Refusion fra AUB

Godkendte virksomheder kan, som noget nyt, også udbetale løn til medarbejderens Nemkonto. Lønmodtageren skal dog acceptere at lønnen bliver udbetalt til den private Nemkonto.

Hvis en virksomhed ikke har en Nemkonto og skal have penge udbetalt fra det offentlige, vil beløbet blive indsat på en ventekonto. Virksomheden vil modtage et brev om placeringen af beløbet. Derefter skal virksomheden oprette en Nemkonto, så penge kan blive udbetalt.


Opnå større viden om lønstyring refusioner eindkomst med et lønkursus

Læs mere